Hver af os er kun det ene menneske, der kender til sin lokalegn gennem personlig erfaring, og i bedste fald overskuer resten af Danmark gennem aviser og den kanoniserede kultur. Hvad der foregår i de andre lokalegne, på lokalniveau, betyder sjældent noget særligt. Livet skal jo bare leves.

Der bliver skrevet overalt i Danmark. I små pakker rundt om i landet, som de andre sjældent ser, findes 80-90% af kulturen repræsenteret, usynligt for flertallet. Overalt skal der siges noget om livet, om hvor og hvordan vi hver især er lige nu, i hver vores egn og by, med og i vore forskellige dialekter og forskellige indstillinger til hvad der rykker og betyder noget, i den alder vi har, på det sted i livet vi befinder os, lige nu.

Den helstøbte digterstemme – han eller hende, der evner at producere uden væsentlige samfunds- eller selvaffødte begrænsninger, evner at stå frem og præsentere sig selv, afsætte sine idéer og tanker, og skabe, vedligeholde og bruge netværk af ligesindede til at skabe både opmærksomhed, respekt og personlig økonomi, og med- eller modstræbende flytter meninger i befolkningen – fødes ikke sådan. Han eller hun vokser frem, på en diæt af stædighed, opmærksomhed, nærvær, indsigt og vedholdendhed. Og held.

En sådan selvfølgelig konklusion bør snarere end vanlig fastholdelse af fokus på de helstøbte sende blikket i retningen af de 80-90% andre, som netop er dém, der egentlig repræsenterer den “smalle litteratur”. Hver eneste helstøbt stemme oprinder hérfra. Hver eneste stor dansk digter eller forfatter kommer fra et sted, der er mindre end Danmark, og hver eneste har været nødt til selv at tegne sit eget omrids af verden.

Ikke alle digtere og forfattere kan (eller behøver) være meningsflyttere for andre – og mange stiller sig tillige tilfreds blot med processen, den indre tegning af verden. Men ind imellem finder en af os grebet om livet, skriften og talentet, og er heldige med at fremelske en større stemme at fortælle det store flertal med, hvordan livet leves – i Herning, Odder, Ballerup, Nakskov, Ribe, Svendborg, Viborg, Rudkøbing, Rønne… Og pludselig bliver Danmark større, for flertallet.

Det er dét, skriften skal. Den skal gøre verden større. Først for ét eneste menneske. Siden to, tre og så skal man holde op med at tælle. For skriften skal ikke påtvinges, men tilbydes. Man skal kunne se, at den findes. Høre at den findes. Og til dét formål er det nødvendigt at nogen angiver hvorhen de skrivende er på vej. Fordi de i egentligste forstand er vejen til det virkelige Danmark.

Aviserne tager sig af dem, de mener har eller tenderer mod en national stemme. Vi viser vejen til alle de andre.

kenneth krabat