Dansk bogfortegnelse er den danske nationalbibliografi for bøger og registrerer bøger i trykt eller elektronisk form der er udgivet i Danmark.De registreringer der foretages, indgår umiddelbart i bibliotekernes store, fælles database DanBib og bliver også lidt senere trykt i Dansk bogfortegnelses løbende oversigt over nye udgivelser, reviderede udgaver og oplag (genoptryk). Denne oversigt kaldes Ugefortegnelsen, og den publiceres hver uge på DBC’s hjemmeside www.dbc.dk.

Denne løbende fortegnelse er en meget omfattende og væsentlig informationskilde for biblioteker og boghandlere når de skal orientere sig i den danske bogproduktion og fungerer som grundlag når der skal bestilles bøger.

Hvis De som udgiver er interesseret i at sprede kendskabet til Deres udgivelser, er det derfor en god idé så hurtigt som muligt at indsende en ny bog – når den ligger klar til salg eller udlevering – til Dansk bogfortegnelse, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup vedlagt oplysninger om pris og ekspedition. Et særligt oplysningsskema til denne brug kan rekvireres hos Dansk bogfortegnelse eller hentes på DBC’s hjemmeside www.dbc.dk eller på Dansk ISBN-Kontors hjemmeside www.isbn.dk. Hvis De fører en forsendelsesliste, kunne det være formålstjenligt at opføre Dansk bogfortegnelse på denne.

Der vil normalt gå 2-3 ugers produktionstid fra bogen er modtaget af Dansk bogfortegnelse til registreringen af den kan ses i bibliotek.dk.

I øvrigt er De altid velkommen til at ringe og bede om flere oplysninger på tlf.: 44 86 77 46

Redaktionen af Dansk Bogfortegnelse får tit spørgsmål om lektørudtalelserne som også udarbejdes på Dansk BiblioteksCenter. Hvis man ud over registreringen til Dansk bogfortegnelse også ønsker at få sin bog vurderet med henblik på en evt. lektørudtalelse, skal man i stedet for 1 eksemplar sende 2 eksemplarer. Der bliver kun lavet lektørudtalelse på ca. 25 % af alle bøger, der udkommer. Husk at sende bøgerne til lektørudtalelse samtidig med at bøgerne sendes til registrering da der ellers ikke vil være tilstrækkelig tid til udarbejdelse af evt. lektørudtalelse.

Med venlig hilsen
REDAKTIONEN AF DANSK BOGFORTEGNELSE

© dbc.dk

(krabat)

_uacct = “UA-1979683-1”; urchinTracker();