Henrik Søren Holck
DRØMMESØN

ISBN 13: 9788792138002
87 Sider ill. i farver
Udgivelsesdato: 25/10-2007

      med lonni krauses meget smukke omtale af henrik soeren holcks imponerende debutsamling ” vi må være som alt” (som jeg i al beskedenhed ejer og har staaende i foerste oplag/foerste udg.), er det oplagt at jeg langt om laenge får publiceret min anmeldelse af hr. holcks seneste digtsamling fra 2007. det er laenge siden, som det hedder, men det er ikke krauses skyld. hun var saa venlig at sende den til mig i god tid foer den foerste (den foerste totusindeogni – i en helt anden aarstid). men naar man samtidig skal passe paa sig selv samtidig i mange andre sammenhaeng. og ellers soerge for at faa sin medicinering passet (foruden – haanden paa hjertet en alt for stor respekt for vaerket af den slags som ikke er til at arbejde med), saa kan den slags godt traekke ud. hvor relevant er det saa nu at traekke et bedaget vaerk som “drømmesøn” frem i menneskelyset igen? meget! det er meget relevant. henrik s. holck har skrevet endnu en bog til det kommende og atter kommende liv, paa liv. – og det udloeber foerst naar vi ikke selv laengere vil.    


     poesi er mange ting imellem et menneskes daglige haender og daglige foedder, alt det som ikke kan gaa paa linierne i det almindeliges forloeb, men som maa soeges i fordybelsen. hentes frem igen. holcks poesi arbejder i et rum der ikke er afgraenset ved andet end sansningens sprog. sansningens eksistentielle sjette sans – der hvor der allerede er liv paa andre planeter, for hjertet kan umuligt vaere saa fyldt af livet alene her paa jorden? men at se ind i et andet menneskes oejne – disse omvandrende stjernetaager. disse musikalske refraener ind og ud af solskinnet.  der, hvor de doede alle gik bort for en sag der var stoerre end dem selv – for kaerligheden, ogsaa selv disse som aldrig kaempede for den. selv for de onde. men hvilket onde? er det regndraaberne? gaar de fra ondt til godt og fra godt til ondt igen? det svaere ved denne verden er mennesket i den. det mest givende ved denne lyrik er sproget der fuldtoner mennesket sin skikkelse sangbar forenden af formiddagslyset.    

     der er lys i holcks bog. trykker du paa siderne, blidt med dit blik, siver der stille lys ind igennem dine pupiller. ser du mod et andet menneske med hele poesien i dine øjne, ser du et menneske, at elske. ser du den elskede ser du ogsaa skyerne; ser du naturen. ser du det for altid jordnaert saarbare syngende, naar du maerker dig selv under solen, under skyerne, i graesset – det blinde graes, som hr. holck taler om. (dog ikke her:)

>>Lad mig blot dø//begrav kun mit blod/ lad sneens brændte legeme/trække sin hvide masse over mig/ thi jeg er de levende/ og mit blod er/ som følge af dette uudsletteligt// vælt lande over mig/ sprøjt min jord med gift/ og intet vil forandres/ i min kærlighed for Jer// min hånd og tanke vil gribe om noget/mine fødder vil gennemtegne sneen/mine hænder gribe om det levende liv der leves/det uerstattelige det uforklarlige og uophørlige/ sangene flyder mig i knoglerne og blodets evige gen-/dannelse/det levende er det som er og bliver ved// vælt lande over mig/ begrav kun mit blod/ og det vil rejse sig af kulden/ begrav kun mit hjerte/ og det vil pumpe i sin afklarede nødvendighed/ vælt havet over mig/ begrav mig i glitrende krystalklare enkeltlegemer/ og skønheden vil dannes og blive skønnere end forfaldet// vi må indse/ at kun det ubærlige er den bestemmende kraft/ vi må indse at vores eksistens er ophøjet// thi vi er/ de levende/ og det intet – eller det tomrums fylde/ der er grunden for alt<<     og jeg er fuldstaendig enig, og betaget af denne klare sjaelsdigtning paa en og samme tid.    

     “drømmesøn” er eksklusivt illustreret med fjorten farvegengivelser af malerier udført af forfatteren selv; farvedybe som nordlys og aurategninger; enkelte motiver af få mennesker eller myldrende af liv og kroppe – vidunderlige smukke og saert skarptskaarne i deres vaeldige myldren – som om at “vi ville befolke en verden med mennesker der alle har plads til hinanden”. – og ja! meget, meget gerne! 

     (se mere om sammes yderligere karriere nedenunder hos krause).

     pris fra 120.00.- find lidt af hvert på denne google-søgning.