Da metrOrd blev dannet for nogle år siden (2007) af Bo Gorzelak og så mig (sagde Lonni), skrev jeg et par mails til nogle af landets førende kulturredaktører; Klaus Wivel fra Weekendavisen, Søren Kassebeer der på det tidspunkt var vikarierende litteraturredaktør for Berlingske Tidende, og Peter Nielsen fra Dagbladet Information. Jeg ville gerne høre deres mening om selvudgiver-litteratur; om der skete en automatisk frasortering af dette når det landede på avisernes (litteraturredaktørernes) bord.

Her er, hvad de dengang svarede:

Ord til alle sider, da der stadig var en masse lagerplads (og håb for) til interviewbogen. Udgivelses reception i Thiemers magasin 2009

Denne selvudgiverbog blev dog anmeldt i 2010 af Berlingskes Per Krogh Hansen

 

“.. Et godt svar uden nuancer vil være, at ja selvfølgelig er det sværere at få anmeldt print on demand bøger i aviserne. Af gode grunde er alle redaktioner i de syndflodsmasser af bøger, der lander, nødt til at stole på, at de etablerede litterære forlag foretager en væsentligheds–sortering og at POD-bøgerne dermed ofte kan være gode, men sjældent vigtige for en større offentlighed, som aviserne skriver til.

Der er naturligvis undtagelser og diverse eksempler på, at det ikke altid forholder sig sådan, men i grove træk ser virkeligheden sådan ud.”

Mange hilsner Peter Nielsen

Kulturredaktør, Dagbladet Information.

og –

“Beklager, jeg ikke fik responderet på de to forrige mails.

Mit svar er kort: Nej, der sker ingen automatisk frasortering på redaktionen.”

De venligste hilsner
Klaus Wivel

Litteraturredaktør, literary editor
Weekendavisen

og –

“.. Vi har selvfølgelig intet principielt imod at anmelde bøger, der er udgivet på eget forlag. Vores mål er alene at sikre anmeldelser og omtaler af de bøger, vi finder mest relevante for læserne.

Hvorvidt vi så i praksis også altid yder den nævnte type bøger retfærdighed, skal jeg ikke kunne sige. I hvert fald skal jeg ikke lægge skjul på, at bøger, der er udkommet på eget forlag, umiddelbart vil få mig til at føle en vis skepsis.

Min første tanke vil være, at der nok er en kvalitetsmæssig grund til, at bogen ikke er udkommet på et etableret forlag.

Mere overordnet vil jeg sige, at det problem, som udgivere af bøger på eget forlag står overfor, er det samme problem, som mindre forlag i det hele taget står overfor, nemlig problemet med overhovedet at få gjort opmærksom på sig selv i den strøm af bøger, der hver dag tilgår aviserne.

Der vil altid være en lang række bøger, der kommer først i køen – simpelthen fordi de er skrevet af etablerede forfattere, hvis nyeste meritter læserne har en naturlig forventning om at komme til at læse om. Journalisterne forventer faktisk, at disse bøger skal anmeldes.

Konkurrencen er med andre ord benhård. Men igen: Principielt er der intet til hinder for, at vi anmelder bøger, der er udgivet på eget forlag.

I sidste ende er det alene indholdet, der tæller.”

Venlig hilsen

Søren Kassebeer
Vikarierende Litteraturredaktør, Berlingske Tidende

*
I dag, seks år senere er selvudgiverlitteraturen i den grad yderst synlig i bogbranchen og BogMarkedet (bogbranchens fagblad) har grebet bolden og skrevet til henholdsvis Søren Kassebeer, der i mellemtiden har avanceret og nu kalder sig litteraturredaktør for Berlingske Tidende, Peter Nielsen er stadig fra Information og Anna Libak fra Weekendavisen, er “på” i stedet for Klaus Wivel:

Anna Libak:
“.. Vi har den politik, at vi skal forsøge at finde nålen i høstakken. Vi skal forsøge at finde de ægte perler, der ogsåer. Dermed ikke være sagt, at vi garanterer noget. Der er tale om en bestræbelse. Vi kan sagtens overse noget, så meget som der kommer.
Selvudgivelserne ankommer i paller efterhånden. De  udgør 20% af de bøger vi modtager og antallet er voksende. Det stiller store krav til sorteringen.

Selvudgivelserne er både layoutmæssigt og indholdsmæssigt som regel af en ringere kvalitet end de bøger, der kommer fra de etablerede forlag. Det er ikke mærkeligt. Forskellen er, at man med bøger fra de etablerede forlag er sikker på, at andre har set på den. Og det er jo sådan, generelt set, at jo flere der har været ind over, jo bedre bliver resultatet.

Søren Kassebeer:
“.. Vi har ikke nogen officiel, fastlagt politik. Men derved ikke være sagt, at vi ikke vil anmelde selvudgivere. Hvis jeg falder over noget spændende, noget der er værd at høre om for læserne, så vil jeg gerne anmelde. Jeg kan dog ikke lige huske, at vi har anmeldt nogen, og det må jo skyldes, at vi ikke er faldet over noget, som vi har skønnet var interessant nok.

Peter Nielsen:
“.. Der kommer hver eneste dag et væld af selvudgiverbøger. Langt de fleste bliver lagt til side igen, fordi de ikke er interessante for en bredere offentlighed eller ikke har kvalitet nok. Vi bruger i høj grad de etablerede forlag som et filter for kvalitet. Ofte har selvudgiverbøger været forbi et etableret forlag og fået afslag. Derfor anmelder vi også sjældent selvudgiverbøger. Der kan selvfølgelig være undtagelser og dem håber jeg så at vi fanger, når vi går bunkerne igennem.”

Har “vi” samme vage holdning til selvudgiverlitteratur i 2013 som i 2007?