Arkiv for kategorien Poul Høllund Jensen

Græsset er meget grønt lige der hvor man står

altid-cyklende-i-modlys-0012

Mogens Bynkou Nielsens Altid cyklende i modlys

er på flere måder en smal bog. For det første har Jorinde & Joringel her forladt mainstreamconceptet, der går ud på at en digtsamling skal indeholde op mod 100 sider / 100 digte og publiceret sin fine serie på 12 hæfter der hver er på ca. 30 sider. Det betyder at mange kommer til orde i en tid hvor flere og flere større forlag har fralagt sigt ansvaret for at der udgives god dansk lyrik og desuden at sejpineriet med at nå et vist antal digte undgås. Tilmed er hæfternes forsider flot illustrerede med en serie værker af Ingerlise Vikner. Godt initiativ J&J !

Læs resten af dette indlæg »

Tags:

og vi forstår det ikke

0015

Mogens Bynkou Nielsen
Pirolens fløjt
Eksperimental forlag 2009
www.eksperimentalforlag.dk
ISBN 978-87-91142-60-4

Mogens Bynkou Nielsens tredje digtsamling er meget forskellig fra de to tidligere [ Et træ åbner sig (2004) og Fra ø til å (2006) . Se anmeldelser på www.jeggaarisolen.dk ] Mens der i de foregående bøger er lagt stor vægt på at indholdet er formidlet i et overraskende og eksperimenterende sprog, er der her tale om en mere stilfærdig og enkel formulering af det der er forfatterens anliggende. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Egen genvej

egen-genvej-0013

         Henriette Elmøe :
Egen genvej
56 sider
Udgivet i samarbejde med forlaget Armé 2009
         www.arme.dk
       ISBN 978-87-991532-3-7
149,- kroner

Henriette Elmøes bog, Egen genvej, består af 56 prosastykker. Jeg læste den på en tur til Rom, hvilket viste sig at være den helt rigtige nøgle til den rigdom af tanker, historier, beskrivelser, overvejelser, fantasier og erindringer der udgør indholdet. Ved et stort kommunistrally på Piazza Navona, med tårer i øjnene over de røde faner, blev jeg den kloge mand der steg ned fra sin sky [ Fornuft og følelse ] mens ” … de unge voksede op og blev ældre , nye unge kom til, og nye efter dem. ” [Kampdag!] Den helt fine match var teksten om fløsen læst ved bordet i restauranten ved Campo de Fiore, hvor værten iklædt læderjakke og charme kastede sig over enhver kvinde med kindkys og knus, overbevidst om at han var en gave specielt til dem. [Fløsen] I de smalle nattegader med de gule lamper kom jeg på sporet af  nye begyndelser ved hjælp af teksten Forfra: ”Nu ved du hvor du er. Tilbage hvor alt begynder forfra. Du skal opdage alting forfra igen. ” Helt uimodståeligt blev muligheden for en ny begyndelse til  sandhed i ordene ” Men træder man over brudte fliser af en tid, lyser månen stadig gavmildt, det er naturligvis blot en antagelse, for hvor skulle jeg vide det fra?” [Snus] Og regnregressionen fandt sted da det styrtede ned mellem Borgheseparkens høje træer. [Regnregression] Egen genvej er ikke kun forfatterens, men i høj grad også læserens genvej.

En genvej er en mere direkte vej end den sædvanlige. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Else Skovborg: Indklædte i tang

181544.jpg
Else M Skovborg
Indklædte i Tang
BogForm, Randers  2008
Forside : Strandbillede akryl af Else Skovborg
ISBN 978-87-91699-16-9.

På indersiden af flappen er der et fotografi af Else Skovborg. Hun ser på læseren med et fast blik, der får mig til at tænke på Coleridge´ s The Ancient Mariner.  He holds him with his glittering eye – / The wedding guest stood still / And listens ….. The Marinere hath his will. ” Med andre ord – jeg  har noget væsentligt at fortælle dig,  tag dig tid til at lytte.

 

Hvis man følger opfordringen

Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Quintologi

9101.jpg

*

Quintologi – lyrik og kortprosa fra 24 af Danmarks talentfulde kvindelige forfattere
1. oplag, december 2000
Forlag: Columbine Support&Design og Books on Demand
ISBN 978-87-992443-1-7

Fotos: Michel Leynaud
Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Jasmin S
Redaktører : Poul G. Exner, Anni Jensen, Jeppe Ottow
Assistent: Karen Stoltze

Antologi kommer fra græsk og betyder ”blomstersamling”. Fint, tænker jeg. En ”blomstersamling” skrevet af kvinder må være til at anmelde.  F.eks. kan jeg bruge brusebadsmetaforen. Jeg stiller mig altså under bruseren og åbner for hanen i forventning om et tempereret og smukt æstetisk bad. Men jeg tager fejl. Der er nogen der har pillet ved termostaten. I det ene øjeblik står jeg under de isnende stråler fra Camilla Ottesens Ala familia, i det næste bliver jeg skoldet af Anna-Sophie Ellen Duvalds ”Cigaretterne flød på dit gulv, på mit skød, som var dit. ” i digtet H. Læs resten af dette indlæg »

Tags: ,

Galileos finger – en chapbog af Kirsten Nørgaard

 

Tryk på coveret og hent bogen gratis ind i din stue.

*

Galileo måtte afsværge sin viden om at jorden var rund. Han har naturligvis tænkt, at der længere fremme i tiden måtte findes kvinder , der som han måtte tie, men ikke desto mindre med deres hjerne og hjerte præcist kunne registrere og reflektere. Galileo gik sikkert afsides og gav paven fingeren når ingen så det, i forvisning om at naturens love altid fik det sidste ord. Man kan ikke tro andet, når man læser hvordan hans fuckfinger er det eneste af ham der har ”overlevet” intakt. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Tilnærmelsesvis fraværende

tilnaermelsesvisfraevaerendeForfatter: Pia Valentin Lorentzen
Titel: Tilnærmelsesvis fraværende.
Digte.

Forlag: Books on Demand GmbH, København (2008)
ISBN 978-87-769-1856-9

Først kigger jeg på omslagets stærke farver og sært tillokkende former som er malet af forfatteren selv. Abstrakte former der gør mig nysgerrig efter indholdet. Er det glødende katteøjne, der ser på mig? En maske der er tilnærmelsesvis fraværende??

Jeg åbner og ser på forsiden at “digtene er skrevet under og om en længevarende sygdomsperiode. ” Altså tæt på kriseoplevelser, der er beslægtede med forfatterens egne.

Rammerne skitseres nærmere i en indledende prosatekst : Lejlighed på 7 sal. Men “…jeg vil gerne kunne bevæge mig gennem byen som alle andre og kaste skygge på asfalten ….. Jeg falder i søvn i stolen og sover til svimmelheden vækker mig. Sådan går nætterne. ”

Så følger godt halvfjerds digte inden samlingen rundes af med endnu en prosatekst.

Digtene beskriver en klaustrofobiske tilværelse i en etageejendom, der bl.a. giver sig udslag i et tidsbegreb der er beslægtet med bogens titel. Frem for at finde sted i nutid er er jeg´et fastholdt i en form for “utid”. Dag og nat/ tiden er neutraliserede. I digtet “Cement” ligger jeg´et “cementkold” om natten og “kryber frem// genfødt/ i sten” om dagen. (13) I slutteksten “Dage” , opløses tiden i støv. “Før vi ved det, vil tidens skarpe tunge have ridset de sidste årringe, og stakken af dage have nået sin endelige højde . Tyngdekraften vil trække ubønhørligt i den , til den vælter….kaskader af støvet intethed spredes i luften. ” (83). Almindelige tidsbegreber er ophævede: “venter forud for tiden… uden at vide/ hvordan jeg vender tilbage”; “når jeg træder baglæns / ind i rummet / løber tiden uden om mig…” (“Forud venten” , 25 ) Et sted hedder det simpelthen :”det er før datid”. (27). Jeg´et formår i sin isolation ikke at bryde igennem til tiden som den forstås i den omliggende verden.

Digtene er endvidere udtryk for et jeg der, alene med krop og tanker, oplever mangel på mening og struktur. Således i “Inderflader” ( 32 ) : ” … udadvendte kanter/ bliver klemt / mellem til og fra / gråt i gråt / genfortalt / yderst mod inderst “. ” op er ned / og ned er op / mens verden vælter / sten for sten ” [“Op og ned”, 52] – men de er heldigvis også installerede i konkrete rum med gulve, lofter og døre. Jeg nævner digtet “døv” om lydene på stedet man lever dag efter dag (17), den flot visualiserede tilværelse i lejligheden i “Forfra” ( 21 ). Også “Gulvet på loftet” ( 28) der herligt dramatisk beskriver hvordan gulvet overlister beboeren. Et fin kombination af det tænkte og lejlighedens konkrete udformning findes i digtet “Rotator” side 58.

Tilnærmelsesvis fraværende er bestemt ikke uden problemer formelt og kunstnerisk set, men det er vigtigt for mig at sige, at et af mine kriterier for vurdering af bøger er det jeg vil kalde nødvendighed. Dvs. at der for forfatteren har været en væsentlig grund til at meddele sig. Det er der her ! Jeg synes at det et godt stykke hen ad vejen er lykkedes forfatteren at beskrive det limbo, jeg´et svæver i.

Og så fik vi jo under alle omstændigheder denne helt geniale beskrivelse af viserne i et ur :

tikkende ure på vægge
vandrende pinde i runde bure

Men altså: Kombinationen adjektiv + substantiv kunne helt sikkert strammes op så den blev mere overraskende. Eksempelvis i digtet “Udeladt ” hvor kombinationerne “knugende mørke, tunge duft, forrevne nåle, uendeligt dybt og kvælende stilhed” nærmer sig et ordvalg der er set adskillige gange før.

Med hensyn til at afslutte et digt, finder jeg eksempler på , at slutlinierne så at sige spænder ben for et godt helhedresultat. Det
vil altid være et spørgsmål om skøn , men for mig er linierne “mine øjne er / kratere på bagsiden” i digtet “Tørke” (75) med til at tappe noget af den power der ellers er tilstede. Jeg har det heller ikke for godt med slutningen på “Måske” side 48 eller det gode digt “Mågen” side 47, der ligesom demonteres med linierne “fast forward/før jeg vågner”. Med en forslidt frase : “kill your darlings”.

Generelt synes jeg at digtene hvor der er konkrete elementer som mod/medspil til de mere abstrakte dele er lykkedes bedst. At enkelte digte er ved at forsvinde i abstraktioner. [ Selvom jeg godt kan se, at udfra én synsvinkel er netop den forvirrede abstraheren fra normaliteten et symptom på jeg´ets krise.]

Tilsidst et af mine favoritdigte hvor der er noget i spil og på spil. Klaustrofobisk:

Svimlen

det føles som om
nogen flytter rundt
på møblerne
i lejligheden ovenpå
men det er blot min hjerne
der ryster jordskælv
ved hvert pulsslag
cellerne summer
ved sammenstødene,
noget pløjer gennem furerne
i mit hoveds svampepark
som en rendegraver
på larvefødder
det hyler, tikker, skærer
små firkantede skarpheder
ind i mit neurale værk

vil fjerne indersiden
af kranieskallen
rage den tæt
med en trebladet
engangsskraber
vil højtryksspule hvert
eneste kammer
med cellulosefortynder
og hospitalssprit
indtil al smerte er væk
og alting står stille
selv mine lukkede øjnes
bevægelser opad

*
poul høllund jensen 3. juni 2008

Tags:

Anmeldelse af Tilbageblik – Tanker & Skæbner

tilbageblik_omslag_100px.jpg

Rasmus Poulsen

Tilbageblik – tanker & skæbner (2007)

BIOS – www.Forlag1.dk   ISBN 978-87-7056-023-8

Jeg er spændt hver gang jeg åbner den forede pose fra et forlag. Spændt på hvad der er i den. Det er ikke til at forudse at der denne gang ligger en ikke helt tilgængelig bog i et ikke helt moderne sprog som i den sidste ende bliver en god læseoplevelse. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Anmeldelse af Underskov 2

underskov_2


Antologien Underskov 2

Forlaget Ordsnedkeren 2006

Skovvang 15, 3460 Hillerød

ISBN 87-91428-02-5

De har ikke siddet i mørke i Magstræde

Hvis der kommer nok lys ned i underskoven, vil alle slags sære og dejlige vækster skyde op af skovens bund. Det virker som om de ikke har siddet i mørke i Salon K i Huset i Magstræde. Botanisér bare! Du finder poesiens lyserøde blomst, realiteternes barske nælder og stride græs så vel som insektramte topskud, der breder sig ukontrolleret til siderne. Glem dog ikke, at underskov ifølge sagens natur kun findes mellem høje træer. Derfor indledes antologien med digte af syv solitærplanter. Vagn Steen, Benny Andersen, Marianne Larsen, Lars Bukdahl, Jens Blendstrup, Viggo Madsen og Claus Høxbroe har lagt visitkort i bogens indledende del. ”Underskov og overskov går hånd i hånd” , som der står i forordet.
Vores undervisningsminister buldrer mod gruppeeksamen, fordi han i sin paranoia tror at alle vil få samme bedømmelse. Det vil antologiens bidragydere aldrig få. Hver læser vil have favoritter – alle digte vil få favoritter blandt læserne. Men først noget om antologien som antologi.
Spændvidden er fin. Med ægte overbevisning vil jeg påstå, at der er noget for enhver smag. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Levet liv

image0-1.jpgElse SkovborgForfatter: Else Skovborg

Titel: Liv og gamle dage

Forlag: bogForm, Randers 2007

ISBN 10: 978-87-91699-12-2

Erindringer

Levet liv

Liv og gamle dage er en erindringsbog fra Else Skovborgs barndom og ungdom i tyverne , tredverne og fyrrerne på egnen øst for Randers, nord for Randers Fjord. Bogen fortæller om Else Skovborgs forældre, familie, venner og skolegang, men rummer også portrætter af mænd og kvinder , der på forskellige måder tegnede barndomsmiljøet. Endelig har bogen et længere afsnit om forfatterens højt respekteret skolebestyrer på C. la Cours Realskole i Randers, der på et tvivlsomt grundlag blev likvideret af en selvbestaltet modstandsgruppe. Bogen er forsynet med en række sort/hvide fotos og omslaget er en akvarel af forfatteren: Grøn og indbydende. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Kun papir [brænd det før din nabo]

Steffen Weiss : Kun Papir [ Brænd det før din nabo]

Oneman 2005
ISBN 87-91580-00-5

Kun papir er delt i fem afsnit. 1. Blade fra en dagbog rummer socialrealistiske tekster om underprivilegerede mennesker. 2. Fortællinger fra gravhøje panorerer over det der ses og opleves på forskellige årstider, hvis man altså er i nærheden af en gravhøj. 3. del [ kandiserede æbler] er erotiske kærlighedsdigte. 4. [Ironika Veronika] ligner en midvejskrise med (galgen)humoristiske elementer. Sidste del har prosatekster med stærke selvironiske tendenser.

Det bedste afsnit i bogen er de korte prosatekster i 5. afsnit, der med overraskende pointer og ligefremt hverdagssprog får mig til at sprutte af grin. Tekster som Klovnklusion og Origami f.eks. er rigtig godt skruet sammen med overrumplende slutninger. Digteren skåner ikke sig selv. Han kan ikke engang tage sig sammen til at begå selvmord. Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Pizzicato af Robert Henningsson

henningsson_omslag.jpg

Forfatter: Robert Henningsson:
Titel: Pizzicato
Digte
70 sider
Forlaget UNDR!
Udkommet oktober 2003

ISBN: 87-91045-03-7

*

Når du går gennem skriftens hus / står du stadig foran dets indgang / fuld af undren ” er et af de statements Robert Henningsson fremsætter i sin digtsamling Pizzicato [Undr! 2003] Det passer fint til min læseoplevelse.

Jeg skrev spontant ved første gennemlæsning : Hymneagtig mystik [ grøn stol ]; en usædvanlig associativ gennemgang af madvarer [ der har vi havet ]; Mærkeligt harmonisk [ jeg har lagt totter af hår i min have ] ; aldrig det jeg forventer, grotesk underfundighed [ til morgen ] ; rablende udkast til længselskatalog [ min elskedes erindring ] ; rablende hastigt virkelighedskatalog [ fra himlen kommer lystonen ]

Helhedspræg: NEJVariation : JAOversmart: NEJ Læs resten af dette indlæg »

Tags:

Ny anmelder på metrOrd!

211-1-small.jpgBedst som vi gik og regnede med at nu var vi os og ikke flere – da melder en ny forfatter sig til metrOrd anmelder panel.

Han siger kort om sig selv : Navnet er Poul Høllund Jensen.

Jeg har gennem nogle år tilbudt anmeldelser på min hjemmeside. Det er blevet til et par stykker. Jeg ku godt tænke mig at anmelde flere selvudgivne bøger end de fem, jeg har anmeldt. Selv har jeg udgivet digtsamlingen Synopsis, der er anmeldt af Kirsten Nørgaard.

*

Vi siger vel mødt til Poul Høllund Jensen. Det er rigtigt godt, at vi er flere til at varetage opgaven at anmelde selvudgivelser.

Præsentation af Poul Høllund Jensen kan læses på Anmelderoverblik og -kontakt

MetrOrd.