Hugo Hørlych Karlsen 65 år 1 kopiHugo Hørlych Karlsen: Fra Sæby til Daode jing

Forfatteren og oversætteren Hugo Hørlych Karlsen bliver den 19. 10. 65 år. Han er oprindelig vendelbo, født i Sæby i 1948, opvokset der, i Hjørring og på Amager for at ende som stor dreng i Risskov ved Århus.

Hans far var en af landets sidste bødkere, hans mor ekspeditrice.

Hans eget hovedområde blev sprog og litteratur startende med, at han blev nysproglig student fra Århus Statsgymnasium i 1968. Begyndte samme år på Århus Universitet og blev mag. art. i nordisk sprog og litteratur i 1974.

Da var et forfatterskab allerede i gang. I 1970’erne og 80’erne kom hans banebrydende bøger om børns leg, liv og læring. Desuden bøger om litteratur, sprog og kultur. Sidan da har også hans noveller og romaner om børn, om Palæstina og om det maritime liv i 1500- og 1600-tallets Danmark vundet frem, sidst med romanerne Den første sønderhoning og Hollænderen.

Ud over sprog, litteratur og børns liv, leg og læring har klassisk kinesisk medicin og daoismen været et centralt og omfattende arbejdsområde. Han har brugt mere end 20 års beskæftigelse og ni års fuldtidsarbejde på at oversætte de tre kinesiske klassikere fra århundreder før vores tidsregnings begyndelse: Daode jing,Huang Di Nei Jing og Nan Jing. De to sidstnævnte udkommer januar 2014 i en nyrevideret oversættelse, oversat direkte fra klassisk kinesisk og suppleret med et 450 siders selvstændigt appendiks om værkerne samt med den kinesiske originaltekst.

Hugo Hørlych Karlsen var i over 10 år ansat ved Danmarks Lærerhøjskole som underviser på videreuddannelseskurser for lærere og som forsker. Dybt berørt af regeringens og KL’s kampagne mod og lockout af lærerne har han nyligt som ebøger udgivet de to essaysLærernes to V’er – lockout og modernisering. Et essay om lockouten 2013 og Lærerlockouten og limpinden. Liv, leg, lyst og læring. Et essay.

Han er forlagsleder for NordØsten NordOsten Books og en ivrig fritidssejler, der ofte ses på Kattegats vande ud for den sydøsthimmerlandske kyst ved Øster Hurup, hvor han nu bor øst for Hadsund.

Hjemmeside: www.nordosten.dk/hhk.html